Bouwen aan een ‘nieuwe’ school !

Bouwwerken

Het aftellen is begonnen.  Binnenkort wordt onze school te Koolskamp vernieuwd met 2 nieuwe gebouwen met o.a klassen voor de kleuters, lokalen voor administratie en een ruime refter. Dankzij dit bouwproject zullen de leerlingen alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te ontwikkelen.  Ze zullen opgroeien in een warme, aangename schoolomgeving.

Op 2 maart 2015 start de aannemer met de bouwwerken. De bouwperiode verloopt in 2 fasen en zal ongeveer 23 maanden duren. De eerste fase beperkt zich tot een zone achteraan op het schoolterrein, tegen de bestaande turnzaal waar een ruime refter voor de hele school wordt gebouwd.  (maart 2015 — november 2015)

Een nieuw kleutergebouw met lokalen voor administratie wordt in de tweede fase op de hoek Kloosterstraat-Ardooiestraat opgericht.  De kleuterspeelplaats wordt volledig vernieuwd.  Aan de straatzijde zal een kenmerkend gebouw de nieuwe hoek vormen.   In de Ardooiestraat zorgt extra open ruimte voor een aangename schooltoegang.  (november 2015 — januari 2017)

Nieuwbouw poster

Tijdens de uitvoering van de nieuwe refter zal het werfverkeer via de toegang in de Ardooiestraat verlopen. Zowel het gebouw van de kleuterschool in de Kloosterstraat als het centrale gebouw van de lagere school blijft in gebruik.  De school krijgt een nieuwe toegang in de Ardooiestraat naast het hoekhuis met de Kloosterstraat. De bouwwerf zal heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen.  De school, de bouwheer Scholen van Morgen en de aannemer komen wekelijks samen en doen het nodige om de overlast te beperken.

About Evelien Vlaminck

Zorgjuf Kleuter en juf Bewegingsopvoeding
Nieuws

Comments are closed.