De Horizon staakt …. (niet)

Jullie hoorden wellicht al dat er op woensdag 20 maart door alle onderwijsvakbonden een staking georganiseerd wordt. Ook personeelsleden van onze school kunnen deelnemen. Wij staan volledig achter de redenen waarom er gestaakt wordt. Toch beslissen wij als team om het werk niet neer te leggen. De kinderen worden woensdag dus gewoon op school verwacht.

We kiezen er wel voor om onze stem te laten horen. Daarom willen we samen met de kinderen een mini-betoging organiseren. Voor de speeltijd werken we rond het onderwerp ‘staken’: waarom doen mensen dit, hoe doe je dit op een respectvolle manier, … We laten de kinderen slogans bedenken, spandoeken maken, een brief schrijven aan de ministers,… Na de speeltijd gaan we dan op stap door het dorp om onze stem te laten horen. Wij willen jullie als ouders ook graag uitnodigen om mee te stappen in onze mini-betoging. Het gaat immers om de toekomst van jullie kinderen. Zij verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Jammer genoeg ervaren we de laatste jaren duidelijk dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs zodat de kwaliteit op korte termijn onvoldoende kan gegarandeerd worden.

Op woensdag komen leerkrachten en leerlingen dus gewoon naar school. Wij doen onze job immers met hart en ziel. We laten wel onze stem horen voor….

 • extra helpende handen in de klas om
  • de leerkracht bij te staan in het werken op verschillende niveaus om zo passend onderwijs voor elke leerling te voorzien
  • een ziek kind te verzorgen en te troosten
  • een luisterend oor te kunnen bieden aan kinderen die het emotioneel moeilijk hebben
  • om kinderen met extra noden individueel te kunnen begeleiden. Sinds het M-decreet krijgen wij meer en meer kinderen op school die veel zorg nodig hebben. Jammer genoeg zijn er slechts beperkte mogelijkheden tot ondersteuning.
  • zinvol overleg met ouders, collega’s en externe partijen te kunnen organiseren
 • meer omkadering voor directies
 • meer middelen om leerkrachten in staat te stellen om zich te professionaliseren
 • het voldoende aantrekkelijk maken van een job als leerkracht. Momenteel kunnen zieke leerkrachten praktisch niet meer vervangen worden wegens een schrijnend tekort aan leraren. Op sommige momenten komt het leren van de kinderen hierdoor in het gedrang.
 • extra middelen om als school tegemoet te komen aan de toenemende maatschappelijke vragen
 • vlottere toegang tot externe hulp: kinderen die extra hulp nodig hebben van een externe instantie komen soms eerst op een lange wachtlijst terecht (soms 2 of 3 jaar!)

Wij hopen van harte dat jullie achter onze vragen kunnen staan en zouden het heel fijn vinden mochten jullie ons een stem helpen geven. Indien jullie bereid zijn om mee te betogen, dan zijn jullie welkom op woensdag 20 maart om 10.10u.

De pers wordt alvast uitgenodigd. We hopen zo op een positieve manier hulp te vragen bij het realiseren van onze opdracht.

Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om de leerkracht of directie te contacteren.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Het Horizonteam

Nieuws

Comments are closed.