Data infoavonden

jongste kleuters

woensdag 28 augustus om 19u

oudste kleuters

donderdag 12 september om 19u

Eerste graad

1ste leerjaar: donderdag 29 augustus om 19u
2de leerjaar: dinsdag 10 september om 19u


Tweede graad
3de leerjaar: dinsdag 3 september om 19u
4de leerjaar: maandag 9 september om 19u


Derde graad
5de leerjaar: maandag 9 september om 20u
6de leerjaar: donderdag 5 september om 19u

Nieuws

Comments are closed.