Schoolpastoraal

Jaarthema 2017-2018

affiche-arkorum-keitov

ons logo KEI TOV

In de Nederlandse woordenschat zijn heel wat Hebreeuwse woorden terecht gekomen waarvan tof goed gekend is. TOF (TOV) is een veel voorkomend Hebreeuws woord.

TOV betekent: goed, maar ook goedheid, schoon/mooi, gaaf, juist, volkomen, uitstekend, kostbaar, nuttig, aangenaam, goedgezind.

KEI staat in Van Dale:  geweldig, iem. of iets, een kei van een vent, een kei in wiskunde

Petrus betekent: kei, rots

Petrus, een kei van een vriend, een goede vriend, een vriend op wie je kan bouwen, kei- tov  

Waarom Petrus?

We zochten naar een thema dat ergens toch wel aansluiting vindt bij het jaarthema van Leeftocht. (Dwars door alles heen! Allemaal schatten)  Daarin wordt elke maand een grondstof centraal gesteld.

Anderzijds wilden we graag opnieuw een figuur centraal stellen. Een figuur die ons dichter bij Jezus en zijn verhalen brengt.  (Er kwam vanuit de scholen specifiek veel vraag naar een bindfiguur doorheen het pastorale jaar cfr. Franciscus)

We denken dat we een mooi compromis vonden in PETRUS.

Vriend van Jezus, eerste getuige. Een “kei” van een man.

Kortom:

  • door de ogen van Petrus kunnen we kijken naar Jezus:
  • Jezusverhalen aanbieden
  • boodschap: je moet niet perfect zijn, fouten maken mag, twijfelen kan en mag
  • ook wij kunnen getuige zijn, net als Petrus

Wie is Petrus?

Je zag in de kerk wel eens een beeld of schilderij van iemand met sleutels in zijn handen? Dat is Petrus. Hij was een van de apostelen die het dichtst bij Jezus stonden.

Hij is de bekendste leerling van Jezus. Hij is de leerling die het vaakst genoemd wordt in de bijbel.

Hij was een man van daden. Hij aarzelt niet om zijn netten te laten en direct Jezus te volgen. Hij wordt al snel een echte vriend van Jezus. Jezus komt bij hem thuis als gast. Petrus is erbij als Jezus het dochtertje van Jaïrus opwekt uit de dood. Ook op alle andere belangrijke momenten is Petrus erbij.

In vele verhalen in de evangeliën neemt hij snelle beslissingen.  Altijd klaar voor actie. Hij laat direct zijn netten achter. En als hij Jezus over het water ziet wandelen, stapt hij meteen overboord om naar Hem toe te gaan. Als Jezus gearresteerd wordt, trekt hij zonder aarzelen zijn zwaard om een soldaat aan te vallen.

Hij is een bijzondere apostel: hij zegt meestal ook gewoon wat hij denkt.  Hij praat even snel als hij handelt. Hij was een man met het hart op de tong. Hij is de eerste om te bevestigen dat hij gelooft dat Jezus de Messias is.  En op Jezus’ vraag ‘Houd je van mij?’, heeft hij drie keer ‘ja’ geantwoord.

Maar hij twijfelt ook en is bang als Jezus gevangen genomen wordt; tot 3 keer toe verloochent hij Jezus…

Petrus  is een mèns;  met zijn sterke en zijn zwakke momenten. Hij huilt en windt zich op… Hij maakt fouten. Hij was geen groot geleerde, zelfs niet iemand die supergodsdienstig was.

En juist hij wordt  door Jezus uitgekozen om de rots te zijn voor de beginnende kerk!  De verrezen Jezus duidt Petrus aan als herder van zijn jonge Kerk. Zo geeft Hij Petrus opnieuw zijn vertrouwen.

Na Pinksteren speelt Petrus een belangrijke rol. Hij is de woordvoerder van de christenen als ze praten met de leiders van de joden.

Hij geneest net als Jezus een verlamde en wordt daarom gearresteerd. Later trekt hij naar Galilea en Samaria om het goede nieuws van Jezus te gaan vertellen.  Paulus noemt hem één van de leiders van de kerk in Jeruzalem en de “apostel” voor de Joden”.

In het boek handelingen lees je over Petrus’ werk voor het goede nieuws.

Petrus was de eerste bisschop van Rome, en dus de eerste paus van de Kerk.

Simon Petrus, een ‘kei’ van een man.

Klik hier om terug naar boven te gaan

Comments are closed.