Maandopening maart

We starten elke maand met een maandopening. Tijdens een maandopening zetten we jarigen in de kijker, delen we de kamelentrofee uit aan de klas die het flinkst in de rij staat bij het belsignaal, delen we complimentjes uit, geven we uitleg bij de axenroos, …

De jarigen van de maand maart

 

Op de maandopening van de maand maart hadden we het ook over de verloren voorwerpen. We stellen vast dat zeer veel kledij op school blijft liggen. Daar willen we graag iets aan doen! We deden aan het begin van de maand maart een ‘nulmeting’. We meten hoeveel verloren kledij er is op school. Hopelijk doen we het in de maand april een stuk beter!

Het resultaat van de ‘nulmeting’ van de verloren voorwerpen…

 

Nieuws

De Horizon staakt…niet – Uitzending WTV

Naar aanleiding van onze actiedag op de staking van woensdag 20 maart haalden wij het nieuws. U kunt de uitzending via deze link bekijken.

Nieuws

De Horizon in de krant

Basisschool De Horizon organiseert minibetoging tijdens grote onderwijsstaking: “We beseffen dat we de mooiste job ter wereld hebben en willen die ten volle kunnen uitvoeren”

Volgens De Horizon zijn er meer handen nodig in de klas. Woensdag laten ze zich horen met een minibetoging op het Dorpsplein van Koolskamp.
 Joke Couvreur Volgens De Horizon zijn er meer handen nodig in de klas. Woensdag laten ze zich horen met een minibetoging op het Dorpsplein van Koolskamp.
 De algemene staking in het onderwijs op woensdag 20 maart zal zich stevig laten voelen in het basis- en kleuteronderwijs in de Mandelstreek. In de meeste scholen zijn de lessen verstoord en heel wat scholen sluiten zelfs de deuren, al is er meestal wel opvang. Het team van basisschool De Horizon uit Koolskamp wil de leerlingen niet in de steek laten, maar wil toch een duidelijk signaal geven. Het team plant daarom een actiedag met de leerlingen, inclusief minibetoging op het Dorpsplein.

Onder de slogan ‘Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft’ staakt het onderwijs op woensdag 20 maart. Hiermee klaagt men de stijgende werkdruk aan door onder meer een gebrek aan ondersteuning aan de scholen om de impact van het M-decreet op te vangen, de hoge ziektecijfers, de pensioenbesparingen die blijven doorgaan en het uitblijven van maatregelen voor werkbaar werk. Uit een rondvraag door deze krant blijkt de stakingsbereidheid in de Mandelstreek enorm groot.

Heel wat scholen blijven op woensdag 20 maart dicht en ook bij de twintig leerkrachten van basisschool De Horizon in Koolskamp, goed voor tweehonderd leerlingen, viel de oproep om te staken niet in dovemansoren. Al pakken ze het wel anders aan. “We onderschrijven de noden en eisen die de vakbonden opgelijst hebben”, vertelt zorgcoördinator Hanne Stroobant. “We konden voor elk actiepunt genoeg voorbeelden uit onze eigen praktijk opsommen. De kerngedachte voor ons is: laat ons ons werk doen! We doen dit graag, met de nodige passie en zien onze kinderen graag. Maar ons emmertje loopt stilaan over, waardoor we steeds gefrustreerder raken. We krijgen het gevoel dat we onze kernopdracht niet meer kunnen uitvoeren. Maar als we staken, hebben we het gevoel dat we onze kinderen in de steek laten, dat we ons probleem afwentelen op de ouders en dat we collega’s opzadelen met onze groep. En dat wilden we ook niet.”

Positieve boodschap

Het team besloot daarom een eigen actiedag te organiseren met de kinderen, hun ouders en grootouders. “We gaan in alle klassen uitleggen waarom de juffen en meesters zich zorgen maken. We vinden het nodig dat de kinderen weten waarom we actie voeren. Maar ook belangrijk is dat we een positieve boodschap willen uitdragen: de juffen en meesters houden van hun job. We beseffen dat we de mooiste job ter wereld hebben en we willen die dan ook ten volle kunnen uitvoeren. De oudste leerlingen mogen bovendien het kabinet van de minister van Onderwijs opbellen waar ze te woord gestaan zullen worden door de kabinetschef. Zo kunnen de kinderen ervaren dat er geluisterd wordt, dat er positieve manieren zijn om met frustraties om te gaan. Ook maken alle klassen leuzen en spandoeken. Die zullen we meedragen tijdens een minibetoging die we om 10.30 uur organiseren op het Dorpsplein. We roepen de ouders en grootouders op om mee te stappen in onze mars.”

De voorbereidingen voor de actiedag zijn al volop bezig.
 Joke Couvreur De voorbereidingen voor de actiedag zijn al volop bezig.

Ook in GO!basisschool De Plataan in Roeselare wordt morgen niet gestaakt, maar dan vooral uit plichtsbesef. “Vrijdag vindt ons schoolfeest plaats in CC De Spil”, vertelt directeur Mieke Vandemaele. “Morgen staat de eerste generale repetitie op het programma. Het team is al maanden bezig met de voorbereiding en iedereen wil straks schitteren op het podium. Daarom maken ze de bewuste keuze om woensdag niet te staken. Zonder dat schoolfeest hadden ze het waarschijnlijk wel gedaan.”

Ook de leerlingen worden betrokken en bewust gemaakt waarom zoveel leerkrachten zich zorgen maken.
 Joke Couvreur Ook de leerlingen worden betrokken en bewust gemaakt waarom zoveel leerkrachten zich zorgen maken.
Nieuws

De Horizon staakt …. (niet)

Jullie hoorden wellicht al dat er op woensdag 20 maart door alle onderwijsvakbonden een staking georganiseerd wordt. Ook personeelsleden van onze school kunnen deelnemen. Wij staan volledig achter de redenen waarom er gestaakt wordt. Toch beslissen wij als team om het werk niet neer te leggen. De kinderen worden woensdag dus gewoon op school verwacht.

We kiezen er wel voor om onze stem te laten horen. Daarom willen we samen met de kinderen een mini-betoging organiseren. Voor de speeltijd werken we rond het onderwerp ‘staken’: waarom doen mensen dit, hoe doe je dit op een respectvolle manier, … We laten de kinderen slogans bedenken, spandoeken maken, een brief schrijven aan de ministers,… Na de speeltijd gaan we dan op stap door het dorp om onze stem te laten horen. Wij willen jullie als ouders ook graag uitnodigen om mee te stappen in onze mini-betoging. Het gaat immers om de toekomst van jullie kinderen. Zij verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Jammer genoeg ervaren we de laatste jaren duidelijk dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in het onderwijs zodat de kwaliteit op korte termijn onvoldoende kan gegarandeerd worden.

Op woensdag komen leerkrachten en leerlingen dus gewoon naar school. Wij doen onze job immers met hart en ziel. We laten wel onze stem horen voor….

 • extra helpende handen in de klas om
  • de leerkracht bij te staan in het werken op verschillende niveaus om zo passend onderwijs voor elke leerling te voorzien
  • een ziek kind te verzorgen en te troosten
  • een luisterend oor te kunnen bieden aan kinderen die het emotioneel moeilijk hebben
  • om kinderen met extra noden individueel te kunnen begeleiden. Sinds het M-decreet krijgen wij meer en meer kinderen op school die veel zorg nodig hebben. Jammer genoeg zijn er slechts beperkte mogelijkheden tot ondersteuning.
  • zinvol overleg met ouders, collega’s en externe partijen te kunnen organiseren
 • meer omkadering voor directies
 • meer middelen om leerkrachten in staat te stellen om zich te professionaliseren
 • het voldoende aantrekkelijk maken van een job als leerkracht. Momenteel kunnen zieke leerkrachten praktisch niet meer vervangen worden wegens een schrijnend tekort aan leraren. Op sommige momenten komt het leren van de kinderen hierdoor in het gedrang.
 • extra middelen om als school tegemoet te komen aan de toenemende maatschappelijke vragen
 • vlottere toegang tot externe hulp: kinderen die extra hulp nodig hebben van een externe instantie komen soms eerst op een lange wachtlijst terecht (soms 2 of 3 jaar!)

Wij hopen van harte dat jullie achter onze vragen kunnen staan en zouden het heel fijn vinden mochten jullie ons een stem helpen geven. Indien jullie bereid zijn om mee te betogen, dan zijn jullie welkom op woensdag 20 maart om 10.10u.

De pers wordt alvast uitgenodigd. We hopen zo op een positieve manier hulp te vragen bij het realiseren van onze opdracht.

Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om de leerkracht of directie te contacteren.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Het Horizonteam

Nieuws

Porto- en wijnverkoop ouderraad

Naar jaarlijkse gewoonte kunt u opnieuw porto, wijn, cava of heerlijke Zwevezeelse florentientjes bestellen via de ouderraad. Klik op deze link en bestel snel! Alvast bedankt om zo onze schoolwerking te steunen.

Nieuws

Voorleesweek

Van 17 t.e.m. 25 november vindt de voorleesweek plaats. Op school doen we hier uiteraard ook aan mee. Kinderen krijgen tijdens de speeltijd en over de middag de kans om zich te verdiepen in een boek. Ze kunnen hiervoor een fijn plekje uitkiezen in de klas. De oudere kinderen gaan ook voorlezen in de jongste klassen. Ook de leerkracht maakt extra tijd vrij om een verhaal voor te lezen.

Deze week zullen we per klas ook een vlaggenlijn opbouwen. Elk vlaggetje staat voor een boek dat gelezen werd door een leerling. De bedoeling is om leerlingen te motiveren om te lezen en een boek bij elkaar te promoten.

Neem zeker een kijkje op de website www.iedereenleest.be. Daar vind je leuke filmpjes omtrent voorlezen, alsook een interessant artikel rond de vele voordelen van voorlezen.

Mocht u als ouder, grootouder of… geïnteresseerd zijn om te komen voorlezen in de klas, neem dan gerust contact op met de leerkracht van de klas van uw (klein)kind.

 

 

 

 

Nieuws

Quiz oudercomité 1 februari 2019

QUIZ_FLYER_2019(1)-page-001

Nieuws

Spaaractie de Spar ten voordele van ons oudercomité

Spaaractie Spar oudercomité

Nieuws