Informatiebord

Nieuws

Speel- en opendeurmoment zaterdag 27 februari

Op zaterdag 27 februari vindt opnieuw een speel- en opendeurmoment plaats voor nieuwe peuters, kleuters en leerlingen. We werken omwille van corona via inschrijving. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij.

Vergeet jezelf hiervoor niet te ‘registreren’ via:

https://forms.gle/rEzxbSWnRM6F5JNMA of een mailtje naar

evelien.vlaminck@arkorum.be

Kan een afbeelding zijn van buitenshuis
Nieuws

Start van het nieuwe schooljaar

De Horizon start dansend op Jeruzalema het nieuwe schooljaar

 • 25/08/20 om 09:10
 • Bijgewerkt om 09:18

Redactie KW

Op 1 september neemt vrije basisschool De Horizon in Koolskamp een veilige start van het nieuwe schooljaar. Ze doen dit in het ‘wit’ met een dansje op de in opbouw zijnde speelplaats.

Binnenkort heeft de school een vernieuwde speelplaats. © JM

“Hopelijk wordt het een normaal schooljaar. Toch nemen we een voorzichtige start. Op de eerste schooldag worden de leerlingen opgevangen aan de schoolpoort”, zegt directeur Nadine Vanwalleghem. “Zo weinig mogelijk ouders worden op de schoolsite toegelaten. De informatiemomenten gaan wel door in de klassen maar per kind wordt maar één ouder toegelaten, met mondmasker, en zonder dat ze kunnen rondlopen in de klassen.”

Bouwwerf

De kinderen van de Horizon zullen nog een poosje moeten wachten op hun vernieuwde speelplaats. ‘Vorig schooljaar maakten we een aanvang met de hernieuwde aanleg van de speelplaats. Meer groen, aangepaste infrastructuur en speelmeubilair… men had ons beloofd om alles klaar te krijgen tegen 1 september, maar door omstandigheden is dit nog niet gelukt. Een gedeelte van de speelplaats lijkt nog op een bouwwerf. Maar we bouwen verder en houden het veilig voor iedereen. Bovendien zijn er nog andere investeringen voorzien. Er komt een nieuwe luifel en in de turnzaal wordt het dak en het plafond vernieuwd’ zegt de directrice die beetje per beetje van de Horizon een nieuwe school maakt.

Wit als kleur van de hoop

De eerste schooldag is altijd een feestelijk moment voor de (meeste) kinderen. ‘Wit’ wordt dan de kleur van de hoop op een normaal schooljaar. Alle leerkrachten worden in een witte outfit op school verwacht en alle kinderen krijgen een witte pet opgezet. Samen vormen ze dan het woord ‘Yes’. In de loop van het schooljaar krijgt de witte pet kleur zodat tegen 30 juni er een bont kleurenpallet op het hoofd van elk kind staat. Als intro op het nieuwe schooljaar oefenden de leerkrachten ook een dansje en hoe kan het anders dan te kiezen voor het enthousiaste Jeruzalema. Die dans verbindt mensen overal ter wereld in de strijd tegen covid-19.

De directeur besluit : “Samen zullen wij meewerken om code geel te behouden op school. Overgang naar code oranje zou weer voor een moeilijk schooljaar zorgen, maar met de medewerking van iedereen geloven wij in een veilige schoolomgeving.” (JM)

 

Nieuws

Permanentie grote vakantie

Woensdag 1 juli Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker
Donderdag 2 juli Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Nadine, directie

Vrijdag 3 juli Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Nadine, directie

Maandag 6 juli Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Sofie, 4de leerjaar

Dinsdag 7 juli Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Deline, 1ste leerjaar

Woensdag 8 juli Administratief medewerker, mevrouw Julie Naert
Gesloten Van 9 juli tot 16 augustus
Maandag 17 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Kimberly, 2de   leerjaar

Dinsdag 18 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door meester Johan, 6de leerjaar

Woensdag 19 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker
Donderdag 20 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Nele, 5de leerjaar

Vrijdag 21 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Els V., 1ste leerjaar

Maandag 24 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Marieka, 4de leerjaar

Dinsdag 25

augustus

De hele dag door mevrouw Julie, administratief medewerker

PV voor leerkrachten

Woensdag 26 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker
Donderdag 27 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Klusjesdag leerkrachten

Vrijdag 29 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Margot, ambulante leerkracht lager

Maandag 31 augustus Voormiddag door mevrouw Julie, administratief medewerker

Namiddag door juf Hanne, adjunct en zorgjuf

Nieuws

Enkele sfeerfoto’s in coronatijden…

Met dank aan Foto Stien voor de prachtige foto’s!

 

    

Nieuws

Heropstart kleuters en lagere school

Beste ouders,

Sinds gisterenavond kregen we pas het duidelijke bericht dat we de lessen weer voltijds mogen opstarten, dit zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen.

Voor onze school betekent dit het volgende:

 • Alle kleuters komen voltijds naar school vanaf dinsdag 2 juni.
 • Alle lagere schoolkinderen komen voltijds naar school vanaf vrijdag 5 juni.

Als school zien we erop toe dat alles zo veilig mogelijk gebeurt.

Een belangrijk principe bij de heropstart is het respecteren van de contactbubbels. Elke klas is een bubbel en we vermijden dat verschillende bubbels op school met elkaar in contact komen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat we onze schoolwerking moeten aanpassen.

Hieronder vinden jullie een oplijsting van de afspraken die vanaf 2 juni op onze school gelden:

1 Kinderen naar school brengen

 • Kinderen worden vanaf 8.15u naar school gebracht.
 • Indien opvang noodzakelijk is vanaf 8u, kan uw kind per uitzondering op school terecht. (gelieve de Filoe niet te belasten met opvang van 8u tot 8.15u!)
 • Kinderen die van 8u tot 8u15 op school moeten opgevangen worden, komen binnen langs de grote witte poort (lager) of langs de kleine witte poort (kleuter) en wachten op een vaste plaats op de speelplaats tot de leerkracht de kinderen om 8.15u komt halen. Er wordt niet gespeeld. (contactbubbels blijven strikt gescheiden!)
 • Het brengen gebeurt zoveel als mogelijk door dezelfde persoon.
 • Ouders die hun kind komen brengen, dragen een mond- en neusbedekking, hoe kort het contact ook is.
 • Respecteer als ouder de social distancing aan de poort. (zie groen/gele bollen voetpad.)
 • Kleuters komen binnen langs de kleine witte poort aan de fietsenberging. Ouders komen niet op de speelplaats.
 • Leerlingen van het 1ste leerjaar komen om 8.15u binnen langs de deur aan het secretariaat. Ouders komen niet binnen op school.
 • 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar komt om 8.15u binnen langs de grote witte poort. Ouders komen niet op de speelplaats.
 • 6de leerjaar gaat om 8.15u naar de parking aan ’t Zonneke.
 • De handen worden ontsmet bij het binnenkomen.

2 Tijdens de lessen

 • Kinderen wassen en ontsmetten regelmatig de handen.
 • Elke klas vormt een contactbubbel. De verschillende bubbels komen niet in contact met elkaar, ook niet op de speelplaats.
 • Er komen geen externen op school.

3 Middagpauze

 • Iedereen blijft op school eten. De kinderen eten in de klas. Ze brengen hun boterhammen mee. (volgens de geldende afspraken op school, geen fruitsappen of frisdrank)
 • Er is geen aparte snoezelklas voor kleuters. Kinderen die de dag niet kunnen overbruggen, worden ’s middags opgehaald in samenspraak met de juf.

4 Na de lessen

 • Er worden geen rijen (wie alleen naar huis gaat, wordt uiteraard overgestoken aan de Kloosterstraat, waar de agent ’s morgens uiteraard ook staat.)
 • Ophalen: zie zelfde regeling als bij het ‘brengen’.
 • Ouders die hun kind niet om 16u komen ophalen, kunnen gebruik maken van de noodopvang tot uiterlijk 16u30. Kinderen die in de noodopvang blijven, wachten op een vaste plaats en spelen niet. (contactbubbels blijven strikt gescheiden!)
Indien het niet anders kan, kan je als ouder gebruik maken van de buitenschoolse opvang ’t Filoetje. We vragen om het gebruik van ’t Filoetje niet als een evidentie te zien. Wij geloven zeer sterk in het respecteren van de contactbubbels. Indien er teveel kinderen aanwezig zijn in ’t Filoe, kan die strikte scheiding niet behouden blijven.

 

Indien voor- of naschoolse opvang toch nodig blijkt (enkel voor 2 buitenshuis werkende ouders), gelieve dan steeds de school en ’t Filoe te contacteren en duidelijk aan te geven wanneer u opvang nodig heeft.

Wij begrijpen dat deze nieuwe afspraken opnieuw wat flexibiliteit van jullie vragen. Toch rekenen we op ieders medewerking zodat we toch tot eind juni voltijds les kunnen garanderen voor iedereen.

Mochten er terug nieuwe richtlijnen komen voor scholen, dan houden we jullie zeker op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Het Horizonteam

 

 

Nieuws

Heropstart lessen vanaf 18 mei + organisatie noodopvang

Roeselare, woensdag 6 mei 2020

Beste ouder,

De Covid-19-crisis bracht voor elk van ons heel wat uitdagingen met zich mee.

In de scholen van Scholengroep Arkorum staat de veiligheid en gezondheid van personeel en kinderen centraal. De lessen opnieuw opstarten op een veilige manier vraagt dan ook een aangepaste organisatie:

 • Vanaf maandag 18/05/2020 zullen de lessen voor het 1ste en het 6de leerjaar in alle 18 Arkorumscholen hervatten. De Horizon koos ervoor om dit op de volgende manier te organiseren:
  • de leerlingen van het eerste leerjaar met klasnummer 1 t.e.m. 11 krijgen les op maandag 18/05/2020 (volle dag), daarna telkens op maandag en donderdag
  • de leerlingen van het eerste leerjaar met klasnummer 12 t.e.m. 21 krijgen les op dinsdag 19/05/2020 (volle dag), daarna telkens op dinsdag en vrijdag
  • de A-bubbel van het zesde leerjaar krijgt les op maandagnamiddag 18/05/2020 (halve dag), daarna telkens op maandag- en donderdagnamiddag.
  • de B-bubbel van het zesde leerjaar krijgt les op dinsdagnamiddag 19/05/2020 (halve dag), daarna telkens op dinsdag- en vrijdagnamiddag. In de voormiddag blijft het afstandsonderwijs behouden.

Wij moeten zicht krijgen op het aantal leerlingen dat buiten deze lesdagen naar de bestaande NOODopvang zou komen. Wij dienen deze opvang zo beperkt mogelijk te houden zodat de lessen in het 1ste en 6de leerjaar te organiseren zijn. Indien de groep binnen de noodopvang te groot wordt en het geven van lessen niet mogelijk blijkt, moeten lessen geschrapt worden. Het blijft dus belangrijk om maximaal naar oplossingen te zoeken in het belang van iedereen. Wij vragen u om ons onderstaande informatie tegen vrijdag 08/05/2020 om 15.00u te bevestigen. Op basis van deze cijfers worden de contactbubbels gemaakt.

 • voor kinderen uit het 1ste/6de leerjaar:
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 wel naar de NOODopvang komen op de dagen dat er geen les voorzien is
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 niet naar de NOODopvang komen op de dagen dat er geen les voorzien is.
 • voor alle andere kinderen: (kleuters – 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar)
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 wel naar de NOODopvang komen op volgende dagen…………………………………..
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 niet naar de NOODopvang komen.

Gezien de nodige veiligheidsmaatregelen is de organisatie van (nood)opvang én lesgeven in kleine contactbubbels op school niet evident. Daarom kan de school op dit moment niet voor elk kind een plaats in de (nood)opvang garanderen. Zodra wij over alle informatie beschikken, zullen wij bevestigen of uw kind naar de noodopvang kan komen.

 • Op woensdag 20/05/2020 zal de school de situatie evalueren.

 

 • Op basis van de evaluatie beslist de school of de organisatie bijgestuurd moet worden en of er vanaf 25/05/2020 ook een lesaanbod mogelijk is voor het tweede leerjaar.

Alvast bedankt voor uw snelle reactie.

Het Horizonteam

Nieuws

Coronavirus: geen lessen vanaf maandag 16 maart t.e.m. vrijdag 3 april

Beste ouders,

Vanaf maandag 16 maart worden er geen lessen meer gegeven op school. Het is de bedoeling dat er zo weinig mogelijk mensen samen op school aanwezig zijn, dit om verdere besmettingen in te dijken.

Omwille van leeftijd, risicogroep, ziekte…..zal niet elke leerkracht op school aanwezig zijn.

De opvang op school zal dus beperkt zijn binnen de bestaande schooluren. Daarom durven wij vragen dat alle kinderen zoveel als mogelijk thuis blijven.

De voor- en naschoolse opvang blijft in Filoe Koolskamp doorgaan.

Op maandag 23 maart is er geen opvang voorzien op school, wegens een schoolvrije dag. Filoe Koolskamp zal dan de hele dag open blijven.

Mogen we rekenen op een gedeelde verantwoordelijkheid in deze lastige periode waarbij we er alles zullen aan doen om verdere uitbreiding van het virus te beperken.

We houden jullie graag op de hoogte via Smartschool. Ook de klasleerkrachten zullen de leerlingen en ouders via dit kanaal inlichten en wat onderwijs en werk op afstand voorzien.

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan je altijd mailen naar nadine.vanwalleghem@arkorum.be

Kinderen die toch naar school moeten komen, brengen hun boterhammen mee, er worden geen warme maaltijden voorzien.

Alvast bedankt voor jullie positieve medewerking.

Het Horizonteam

Nieuws

Pannenkoekenverkoop

Nieuws