Heropstart lessen vanaf 18 mei + organisatie noodopvang

Roeselare, woensdag 6 mei 2020

Beste ouder,

De Covid-19-crisis bracht voor elk van ons heel wat uitdagingen met zich mee.

In de scholen van Scholengroep Arkorum staat de veiligheid en gezondheid van personeel en kinderen centraal. De lessen opnieuw opstarten op een veilige manier vraagt dan ook een aangepaste organisatie:

 • Vanaf maandag 18/05/2020 zullen de lessen voor het 1ste en het 6de leerjaar in alle 18 Arkorumscholen hervatten. De Horizon koos ervoor om dit op de volgende manier te organiseren:
  • de leerlingen van het eerste leerjaar met klasnummer 1 t.e.m. 11 krijgen les op maandag 18/05/2020 (volle dag), daarna telkens op maandag en donderdag
  • de leerlingen van het eerste leerjaar met klasnummer 12 t.e.m. 21 krijgen les op dinsdag 19/05/2020 (volle dag), daarna telkens op dinsdag en vrijdag
  • de A-bubbel van het zesde leerjaar krijgt les op maandagnamiddag 18/05/2020 (halve dag), daarna telkens op maandag- en donderdagnamiddag.
  • de B-bubbel van het zesde leerjaar krijgt les op dinsdagnamiddag 19/05/2020 (halve dag), daarna telkens op dinsdag- en vrijdagnamiddag. In de voormiddag blijft het afstandsonderwijs behouden.

Wij moeten zicht krijgen op het aantal leerlingen dat buiten deze lesdagen naar de bestaande NOODopvang zou komen. Wij dienen deze opvang zo beperkt mogelijk te houden zodat de lessen in het 1ste en 6de leerjaar te organiseren zijn. Indien de groep binnen de noodopvang te groot wordt en het geven van lessen niet mogelijk blijkt, moeten lessen geschrapt worden. Het blijft dus belangrijk om maximaal naar oplossingen te zoeken in het belang van iedereen. Wij vragen u om ons onderstaande informatie tegen vrijdag 08/05/2020 om 15.00u te bevestigen. Op basis van deze cijfers worden de contactbubbels gemaakt.

 • voor kinderen uit het 1ste/6de leerjaar:
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 wel naar de NOODopvang komen op de dagen dat er geen les voorzien is
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 niet naar de NOODopvang komen op de dagen dat er geen les voorzien is.
 • voor alle andere kinderen: (kleuters – 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar)
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 wel naar de NOODopvang komen op volgende dagen…………………………………..
  • ………………………………. (naam kind) moet vanaf 18/05/2020 niet naar de NOODopvang komen.

Gezien de nodige veiligheidsmaatregelen is de organisatie van (nood)opvang én lesgeven in kleine contactbubbels op school niet evident. Daarom kan de school op dit moment niet voor elk kind een plaats in de (nood)opvang garanderen. Zodra wij over alle informatie beschikken, zullen wij bevestigen of uw kind naar de noodopvang kan komen.

 • Op woensdag 20/05/2020 zal de school de situatie evalueren.

 

 • Op basis van de evaluatie beslist de school of de organisatie bijgestuurd moet worden en of er vanaf 25/05/2020 ook een lesaanbod mogelijk is voor het tweede leerjaar.

Alvast bedankt voor uw snelle reactie.

Het Horizonteam

Nieuws

Comments are closed.