Heropstart kleuters en lagere school

Beste ouders,

Sinds gisterenavond kregen we pas het duidelijke bericht dat we de lessen weer voltijds mogen opstarten, dit zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen.

Voor onze school betekent dit het volgende:

 • Alle kleuters komen voltijds naar school vanaf dinsdag 2 juni.
 • Alle lagere schoolkinderen komen voltijds naar school vanaf vrijdag 5 juni.

Als school zien we erop toe dat alles zo veilig mogelijk gebeurt.

Een belangrijk principe bij de heropstart is het respecteren van de contactbubbels. Elke klas is een bubbel en we vermijden dat verschillende bubbels op school met elkaar in contact komen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat we onze schoolwerking moeten aanpassen.

Hieronder vinden jullie een oplijsting van de afspraken die vanaf 2 juni op onze school gelden:

1 Kinderen naar school brengen

 • Kinderen worden vanaf 8.15u naar school gebracht.
 • Indien opvang noodzakelijk is vanaf 8u, kan uw kind per uitzondering op school terecht. (gelieve de Filoe niet te belasten met opvang van 8u tot 8.15u!)
 • Kinderen die van 8u tot 8u15 op school moeten opgevangen worden, komen binnen langs de grote witte poort (lager) of langs de kleine witte poort (kleuter) en wachten op een vaste plaats op de speelplaats tot de leerkracht de kinderen om 8.15u komt halen. Er wordt niet gespeeld. (contactbubbels blijven strikt gescheiden!)
 • Het brengen gebeurt zoveel als mogelijk door dezelfde persoon.
 • Ouders die hun kind komen brengen, dragen een mond- en neusbedekking, hoe kort het contact ook is.
 • Respecteer als ouder de social distancing aan de poort. (zie groen/gele bollen voetpad.)
 • Kleuters komen binnen langs de kleine witte poort aan de fietsenberging. Ouders komen niet op de speelplaats.
 • Leerlingen van het 1ste leerjaar komen om 8.15u binnen langs de deur aan het secretariaat. Ouders komen niet binnen op school.
 • 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar komt om 8.15u binnen langs de grote witte poort. Ouders komen niet op de speelplaats.
 • 6de leerjaar gaat om 8.15u naar de parking aan ’t Zonneke.
 • De handen worden ontsmet bij het binnenkomen.

2 Tijdens de lessen

 • Kinderen wassen en ontsmetten regelmatig de handen.
 • Elke klas vormt een contactbubbel. De verschillende bubbels komen niet in contact met elkaar, ook niet op de speelplaats.
 • Er komen geen externen op school.

3 Middagpauze

 • Iedereen blijft op school eten. De kinderen eten in de klas. Ze brengen hun boterhammen mee. (volgens de geldende afspraken op school, geen fruitsappen of frisdrank)
 • Er is geen aparte snoezelklas voor kleuters. Kinderen die de dag niet kunnen overbruggen, worden ’s middags opgehaald in samenspraak met de juf.

4 Na de lessen

 • Er worden geen rijen (wie alleen naar huis gaat, wordt uiteraard overgestoken aan de Kloosterstraat, waar de agent ’s morgens uiteraard ook staat.)
 • Ophalen: zie zelfde regeling als bij het ‘brengen’.
 • Ouders die hun kind niet om 16u komen ophalen, kunnen gebruik maken van de noodopvang tot uiterlijk 16u30. Kinderen die in de noodopvang blijven, wachten op een vaste plaats en spelen niet. (contactbubbels blijven strikt gescheiden!)
Indien het niet anders kan, kan je als ouder gebruik maken van de buitenschoolse opvang ’t Filoetje. We vragen om het gebruik van ’t Filoetje niet als een evidentie te zien. Wij geloven zeer sterk in het respecteren van de contactbubbels. Indien er teveel kinderen aanwezig zijn in ’t Filoe, kan die strikte scheiding niet behouden blijven.

 

Indien voor- of naschoolse opvang toch nodig blijkt (enkel voor 2 buitenshuis werkende ouders), gelieve dan steeds de school en ’t Filoe te contacteren en duidelijk aan te geven wanneer u opvang nodig heeft.

Wij begrijpen dat deze nieuwe afspraken opnieuw wat flexibiliteit van jullie vragen. Toch rekenen we op ieders medewerking zodat we toch tot eind juni voltijds les kunnen garanderen voor iedereen.

Mochten er terug nieuwe richtlijnen komen voor scholen, dan houden we jullie zeker op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Het Horizonteam

 

 

Nieuws

Comments are closed.