Arkorum

logo

Scholengroep Arkorum

Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare-Ardooie. In de voorbije jaren hebben deze scholen een hechte samenwerking opgebouwd onder naam Scholengroep Arkorum.

De scholengroep bestaat uit 18 scholen met een aanbod van kleuter- en lager onderwijs. Ook een school voor buitengewoon onderwijs maakt deel uit van het samenwerkingsverband. Elk kind kan in onze scholen zijn talenten ten volle ontplooien en de christelijke traditie inspireert ons in het aanbod van waarden en levenshoudingen. Alle scholen varen eenzelfde koers met eigen accenten: ze zijn uw vertrouwen waard!

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De 18 scholen van het Katholiek onderwijs ressorteren onder hetzelfde schoolbestuur.

Voorzitter:

 • Kristiaan Pouseele

Ondervoorzitter

 • Tea Sevenoo

Penningmeester

 • Rita Maertens

Secretaris

 • Rita Maertens

Bestuursleden

 • Roel Ameye
 • Peter Bleyaert
 • Paul Demar√©
 • Mark Dewitte
 • Mark Maes
 • Christ Naert
 • Hilde Pieters
 • Martine Vermandere
 • Jean-Pierre Vyncke

Klik hier om terug naar boven te gaan

Comments are closed.