Zorg op school

Zorgen voor en zorg krijgen is iets dat voor iedereen van groot belang is.
Ook op onze school neemt zorg een belangrijke plaats in.

WIE zorgt voor uw kind?
 leerkrachten
 zorgteam: mevr. Nadine (directie), juf Hanne (zoco lager), juf Evelien (zorgjuf kleuter)

 

WAT doet het zorgteam voor uw kind?
 Extra hulp bij moeilijkheden op gebied van leerstof
 Hulp bieden bij sociale problemen. Bijvoorbeeld: pesten
 Praten met uw kind wanneer hij/ zij het moeilijk heeft.

WAT doet het zorgteam voor de ouders?
 Een luisterend oor bieden
 Extra uitleg geven omtrent de
ontwikkeling van uw kind
 Ouders uitnodigen op school om over de ontwikkeling van het kind te
praten.

WAAR kan ik het zorgteam bereiken?
 Tijdens de schooluren: 051/74 69 50
 Buiten de schooluren:
nadine.vanwalleghem@arkorum.be
evelien.vlaminck@arkorum.be
hanne.stroobant@arkorum.be

Klik hier om terug naar boven te gaan

Comments are closed.