top of page
Kaarsen van de kerk

Pastoraal jaarthema

Elk kind is uniek. Elke jongere is uniek. Elke mens is uniek.

We leveren allemaal een unieke bijdrage aan de wereld.

We staan ten dienste van anderen en iedereen wil erbij horen.

We kunnen onszelf herkennen door met anderen verbonden te zijn.

Wij zijn verbonden door onze opdracht.

Wij zijn verbonden in onze organisatie.

Wij bieden met ons onderwijs groeikansen voor elk kind.

Verbondenheid geeft groeikracht aan éénieder.

In het schooljaar 2022-2023 willen we lichtpuntjes van vertrouwen uitstralen.

 

Het centrale beeld is een vuurtoren, maar ook de weg er naartoe. Boten en schepen zullen zich op de vuurtoren oriënteren in het volle vertrouwen dat zijn licht hen de weg zal wijzen en veilig zal thuisbrengen.

Het pad er naartoe, naar die vuurtoren is die persoon die voor jou het licht brandend houdt en die voor jou de boodschap uitstraalt:   ‘GA, LEER, LEEF, GROEI, IK BEN ER VOOR JOU! 

Iedere maand een ander lichtpunt in de kijker

Januari

05 januari.jpg

…Ik wens dat je mag zijn wie je bent…

 

"Je mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden

op jouw manier en in jouw tijd."

Eerste communie en vormsel

Vormsel: zaterdag 13 mei 2023 om 17u

Eerste communie: zaterdag 27 mei 2023 om 10u

Instapvieringen eerste communie 2022/2023:

Zondag 8 december 2022

Zondag 9 februari 2023

Zondag 26 april 2023

De instapvieringen gaan door in de Sint-Martinuskerk
van Koolskamp
 telkens om 9u.

Eerste communicanten L1A

Eerste communicanten schooljaar 2020-2021: L1A en De Tassche

Eerste communicanten L1B

Eerste communicanten schooljaar 2020-2021: L1B

bottom of page