Kaarsen van de kerk

Pastoraal jaarthema

Elk kind is uniek. Elke jongere is uniek. Elke mens is uniek.

We leveren allemaal een unieke bijdrage aan de wereld.

We staan ten dienste van anderen en iedereen wil erbij horen.

We kunnen onszelf herkennen door met anderen verbonden te zijn.

Wij zijn verbonden door onze opdracht.

Wij zijn verbonden in onze organisatie.

Wij bieden met ons onderwijs groeikansen voor elk kind.

Verbondenheid geeft groeikracht aan éénieder.

In het schooljaar 2022-2023 willen we lichtpuntjes van vertrouwen uitstralen.

 

Het centrale beeld is een vuurtoren, maar ook de weg er naartoe. Boten en schepen zullen zich op de vuurtoren oriënteren in het volle vertrouwen dat zijn licht hen de weg zal wijzen en veilig zal thuisbrengen.

Het pad er naartoe, naar die vuurtoren is die persoon die voor jou het licht brandend houdt en die voor jou de boodschap uitstraalt:   ‘GA, LEER, LEEF, GROEI, IK BEN ER VOOR JOU! 

Iedere maand een ander lichtpunt in de kijker

September

01 september.jpg

Wie zetten we allemaal in het licht?
Welke soorten lichtbronnen zijn er?
Bij wie gaat het licht soms uit?

Weet je wie er ook net als een vuurtoren was voor Jezus? Dat was zijn mama, Maria.

Eerste communie en vormsel

Vormsel 2022: zaterdag 14 mei 2022

Eerste communie 2022: zaterdag 4 juni 2022

Instapvieringen eerste communie 2022:

Zondag 12 december 2021

Zondag 13 februari 2022

Zondag 27 maart 2022

Dit alles gaat door in de Sint-Martinuskerk van Koolskamp.

Eerste communicanten L1A

Eerste communicanten schooljaar 2020-2021: L1A en De Tassche

Eerste communicanten L1B

Eerste communicanten schooljaar 2020-2021: L1B