top of page
Kaarsen van de kerk

Pastoraal jaarthema

Elk kind is uniek. Elke jongere is uniek. Elke mens is uniek.

We leveren allemaal een unieke bijdrage aan de wereld.

We staan ten dienste van anderen en iedereen wil erbij horen.

We kunnen onszelf herkennen door met anderen verbonden te zijn.

Wij zijn verbonden door onze opdracht.

Wij zijn verbonden in onze organisatie.

Wij bieden met ons onderwijs groeikansen voor elk kind.

Verbondenheid geeft groeikracht aan éénieder.

In het schooljaar 2022-2023 willen we lichtpuntjes van vertrouwen uitstralen.

 

Het centrale beeld is een vuurtoren, maar ook de weg er naartoe. Boten en schepen zullen zich op de vuurtoren oriënteren in het volle vertrouwen dat zijn licht hen de weg zal wijzen en veilig zal thuisbrengen.

Het pad er naartoe, naar die vuurtoren is die persoon die voor jou het licht brandend houdt en die voor jou de boodschap uitstraalt:   ‘GA, LEER, LEEF, GROEI, IK BEN ER VOOR JOU! 

Iedere maand een ander lichtpunt in de kijker

Juni

10 juni.jpg

Groeien in vertrouwen is: God zij dank zeggen

 

Danken is de kunst om vanuit een gezamenlijk gelopen weg vol vertrouwen uit te kijken naar wat komen gaat.

Eerste communie en vormsel

Vormselzaterdag 4 mei 2024 om 17u

Eerste communiezaterdag 18 mei 2024 om 10u30

Instapvieringen eerste communie

De instapvieringen gaan door in de Sint-Martinuskerk
van Koolskamp
 telkens om 9u.

1e communie.jpg

Eerste communicanten schooljaar 2022-2023

20230513_182028.jpg

Vormelingen schooljaar 2022-2023

bottom of page